brothers-web
“ญาติใครใครก็รัก” ว่าด้วยจริยธรรมและความยุติธรรมต่อเครือญาติ

เลือดข้นกว่าน้ำ ใครๆ ก็รู้ ญาติพี่น้อง ในทางมานุษยวิทยาบอกว่าเป็นชุดความสัมพันธ์พื้นฐานที่พบในสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ คือการนับญาติและรวมตัวกันเป็นครอบ…

homework-cover-web
Work At Home ทำไมคนรุ่นใหม่ทำงานที่ ‘บ้าน’ ได้ดีกว่าที่ออฟฟิศ

เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังทำลายเส้นบางๆ ระหว่างสำนักงานและบ้านอันคุ้นเคย ผู้คนทั่วโลกเริ่มหอบงานไปทำที่บ้านมากขึ้น โดยที่ไม่สูญเสียศักยภาพในการสื่อสาร ควา…

brothers-web

“ญาติใครใครก็รัก” ว่าด้วยจริยธรรมและความยุติธรรมต่อเครือญาติ

เลือดข้นกว่าน้ำ ใครๆ ก็รู้ ญาติพี่น้อง ในทางมานุษยวิทยาบอกว่าเป็นชุดความสัมพันธ์พื้นฐานที่พบในสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ คือการนับญาติและรวมตัวก…

fat-web
‘ความสุขของพุงกะทิ’ ความอ้วนเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องสาธารณะ?

พุงน้อยๆ ชั้นไขมันน่าเอ็นดูที่อยู่บนตัวเรา มันเป็นทั้งเรื่องที่ทั้งยากและง่าย ความอ้วนไม่ใช่แค่ง่ายที่จะส…

10face-cover-web
เกมทศกัณฐ์ กับเซเลปยักษา

ตรุ๊ง ตรุง ตรุง ตรุ่ง ตรุ่ง (ดนตรี) เกมมมมทศกัณฐ์! ว่ากันว่าทศกัณฐ์เป็นถึงราชาแห่งยักษ์ทั้งปวง เป็น ‘ตัวล…

homework-cover-web

Work At Home ทำไมคนรุ่นใหม่ทำงานที่ ‘บ้าน’ ได้ดีกว่าที่ออฟฟิศ

เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังทำลายเส้นบางๆ ระหว่างสำนักงานและบ้านอันคุ้นเคย ผู้คนทั่วโลกเริ่มหอบงานไปทำที่บ้านมากขึ้น โดยที่ไม่สูญเสียศักยภาพในการส…