Tag: bus

Night Bus บทเรียนจากอุบัติเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชาวญี่ปุ่น

เช้าวันที่ 29 เดือนเมษายน ก่อนจะถึงตีห้าไม่นานนัก คนขับรถบัสที่วิ่งรถหลายรอบเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหว เผลองีบหลับไปขณะท…

2.1K Shares