Tag: checkin

เช็กอินผิดชีวิตเปลี่ยน : เที่ยวกันอีท่าไหน ทำไมไปไม่ถึงที่เช็กอิน?

เพื่อนนักโบราณคดี ชาวญี่ปุ่น เคยชี้ให้ผมดูคำจารึกบนเสาหินต้นหนึ่ง ในโบราณสถาน ที่ยิ่งใหญ่ระดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จารึกห…

359 Shares