Tag: hope

‘ความหวัง’ คืออะไร? อยู่อย่างมีหวังได้หรือไม่? ในวันที่บ้านเมืองไร้ซึ่งความหวัง

เมื่อซุสโมโหมนุษย์ที่มันบังอาจมาขโมยไฟไปจากสวรรรค์ เฮียแกเลยอยากลงโทษมนุษย์ให้หนำใจ วิธีการของซุสก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ไ…

336 Shares