Tag: Kids

ฟังเด็กในวันเด็ก ว่าด้วยการศึกษา เด็กดี และชาติไทย

เป็นประจำทุกปี เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม คือ วันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำเช่นกัน คำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติ (ที่สะท้อนวิธีค…

772 Shares

ไม่กล้า ‘ลางานไปเลี้ยงลูก’ เพราะกลัวบอสเคือง? จริงหรือที่ ‘การลาคลอด’ ทำลายธุรกิจ

พ่อแม่มือใหม่ที่ได้รับรายได้สม่ำเสมอในระหว่างลางานไปเลี้ยงลูก ช่วยฟื้นฟูสุขภาวะเด็กเกิดใหม่และทำให้เศรษฐกิจไม่เงียบเหงา …

386 Shares