Tag: Liquortax

ศีลธรรมมันค้ำคอ ขึ้นภาษีได้ แต่เลิกผลิต ‘เหล้า’ ไม่ได้?

รัชกาลที่ 1 ทรงเคยมีพระราชดำริในทำนองที่ว่า เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ (เอิ่มม แต่พระองค์ไม่เคยตรัสว่า มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาปร…

860 Shares