Tag: political issue

ให้ ‘ลิง’ สอนการเมือง เมื่อจ๋อฉีกรายชื่อลงประชามติทิ้ง ฝูงลิงมองการเมืองอย่างไร?

ประชามติโค้งสุดท้ายชักยุ่งยากขึ้นมาอีกนิด เมื่อลิงจ๋อขอมีส่วนร่วมด้วย!   นานทีปีหนจะมีฝูงลิงในจังหวัดพิจิตรออกมาแสด…

1.5K Shares