Tag: school

ปฏิรูปการศึกษาไทยแล้วไปไหน? กับ ‘สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์’

จากคำถามง่ายๆ ที่เด็กไทยทุกคนน่าจะเคยถูกคุณครูถามในวัยเยาว์ ‘โตขึ้นอยากเป็นอะไร’ แต่พอเติบใหญ่จะมีสักกี่คนที…

3.0K Shares