Tag: todolist

Akrasia Effect : ทำไมเราวางแผนแล้วไม่ทำตามที่วางแผนได้เลยสักที

เคยไหม วางแผนก็แล้ว ทูดูลิสท์ก็ทำแล้ว จะนั่นจะนี่นะ จะทำงานนั้นให้เสร็จวันที่สิบห้า แต่จนแล้วจนรอด วันที่ยี่สิบก็แล้ว ก็…

2.6K Shares