ได้เวลาแล้วหรือยังที่จะยกเลิกกฏห้ามคนรักหลากหลายทางเพศบริจาคเลือด

Dailynexus
Dailynexus

จากกรณีการยิงถล่มบาร์เกย์ที่ออร์แลนโด แล้วเกิดเหตุที่ผู้ประสงค์จะบริจาคเลือดไม่สามารถทำการบริจาคได้อันมีผลพวงจากการที่คนบริจาคส่วนมากนั้นเป็นลูกค้าจากบาร์ข้างต้น ซึ่งตามกฏขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA มีนโยบายไม่ให้ชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นภายในหนึ่งปีในการบริจาคเลือด

แม้ว่ากฏข้างต้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนกฏเดิมที่เคยห้ามผู้ที่เป็นเกย์หรือไบเซ็กช่วลบริจาคเลือด แต่หลายมุมมองก็เห็นว่ากฏดังกล่าวล้าสมัยเกินไป หรือบางครั้งก็เกิดเหตุเกินคาดคิดอย่างเช่น ผู้หญิงท่านหนึ่งเคยโดนปฏิเสธการให้บริจาคเลือดเนื่องจากเธอระบุในเอกสารไปว่าเคยมีความสัมพันธ์กับชายที่เป็นไบเซ็กช่วลมาก่อน

บุคลากรในสายการแพทย์บางท่านก็ออกความเห็นว่าข้อแนะนำที่ว่าไม่ได้อยู่บทหลักความจริงทางกการแพทย์ รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อ HIV ในสมัยนี้ก็มีความพัฒนาไปไกลมากจากยุค 80 ที่มีการออกกฏห้ามบริจาคเลือด

บางทีขั้นตอนเหล่านี้ อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนกลัวผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็ได้นะ

ที่มาข่าว : VICE

Share This!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
No Comments Yet

Comments are closed