Search

เริ่มแล้ว! การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ คาดลงมติช่วงบ่ายวันที่ 18 พ.ย.
Share

Share stories you like to your friends