Search

‘ความหวังของคนตาบอด’ นักวิจัยพัฒนารากสมองเทียมที่ช่วยสร้างภาพในสมอง โดยทดสอบขั้นแรกในลิงสำเร็จแล้ว
Share

Share stories you like to your friends