Search

นกพิราบที่บินข้ามจากสหรัฐฯ มาออสเตรเลีย ด้วยระยะทาง 13,000 กม. กำลังจะถูกกำจัด เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ต่างถิ่น
Share

Share stories you like to your friends