Search

อาร์มิน ลาสเชต ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค CDU ของเยอรมนี และอาจเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งนายกฯ กันยายนนี้
Share

Share stories you like to your friends