Search

มติสภาฯ เห็นชอบแก้ไข กม.อาญา เรื่องทำแท้ง ยึดจุดยืน “ไม่มีใครอยากท้องเพื่อไปทำแท้ง”




Share

Share stories you like to your friends