Search

อยู่บนอวกาศ ก็ตามหาช้างได้ นักวิทยาศาสตร์ใช้ดาวเทียมนับประชากรช้าง เพื่อความสะดวกในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
Share

Share stories you like to your friends