Search

วุฒิสภาเห็นชอบร่างแก้ ป.อาญา เรื่อง ‘ยุติการตั้งครรภ์’ แบบมีเงื่อนไขแล้ว เตรียมประกาศใช้
Share

Share stories you like to your friends