Search

“พวกผมอยากให้คนพม่าออกมาร่วมกันต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้” คุยกับหนึ่งในชาวพม่า ที่มาชุมนุมหน้าสถานทูต
Share

Share stories you like to your friends