Search

ศาลฝรั่งเศสตัดสินให้รัฐบาลมีความผิด ฐานไม่สามารถจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
Share

Share stories you like to your friends