Search

“กลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้ว” ชั้นโอโซนกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง หลังจากถูกสาร CFC ทำลายมายาวนาน
Share

Share stories you like to your friends