Search

ศบค. เห็นชอบ ผ่อนคลายให้จำหน่าย และนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ทุกจังหวัด ยกเว้นสมุทรสาคร
Share

Share stories you like to your friends