Search

‘ชี้เป้าแหล่งมลพิษทางเสียง’ เว็บไซต์ญี่ปุ่นสร้างแผนที่รายงานสถานที่เสียงดัง เพื่อให้ผู้คนเลือกหลีกเลี่ยงได้
Share

Share stories you like to your friends