Search

ร่างของ ‘มะ แจ ซิน’ ผู้ประท้วงหญิงที่ใส่เสื้อ ‘Everything will be OK’ ถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาขุดออกจากหลุมศพ 
Share

Share stories you like to your friends