Search

“ทำให้เรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้” ผู้คิดค้นวัคซีน BioNTecH กล่าว วัคซีน COVID-19 ผลิตได้ทัน เพราะ ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’
Share

Share stories you like to your friends