Search

หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐฯ อนุญาตให้ ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดส พบปะกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยได้
Share

Share stories you like to your friends