คุณกำลังอ่าน: ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.ก้าวไกล อภิปรายถึง ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงประเด็นเรื่องการใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาฯ

Search

ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.ก้าวไกล อภิปรายถึง ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงประเด็นเรื่องการใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาฯ
Share

Share stories you like to your friends