Search

15 วัน การอดอาหารประท้วงของเพนกวิน ทนาย และแม่เผย ร่างกายอ่อนแรง นั่งรถเข็น พูดเสียงเบา แต่จิตใจยังแข็งแกร่งมาก
Share

Share stories you like to your friends