คุณกำลังอ่าน: ประเทศไทยเราต้องชนะ เมื่อถึงยามคับขับประชาชนต้องการผู้กล้าหาญ เมื่อถึงยามปรึกษางานต้องการคนที่ไม่พูดพล่ามไร้สาระ ไม่พูดสิ่งใดบิดเบือน ยามมีข้าวมีน้ำก็ต้องการผู้เป็นที่รัก ยามเกิดปัญหาก็ต้องการบัณฑิต

Search

ประเทศไทยเราต้องชนะ เมื่อถึงยามคับขับประชาชนต้องการผู้กล้าหาญ เมื่อถึงยามปรึกษางานต้องการคนที่ไม่พูดพล่ามไร้สาระ ไม่พูดสิ่งใดบิดเบือน ยามมีข้าวมีน้ำก็ต้องการผู้เป็นที่รัก ยามเกิดปัญหาก็ต้องการบัณฑิต
Share

Share stories you like to your friends