Search

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เปิด ‘Travel Bubble’ อนุญาตให้ประชาชนทั้งสองประเทศ เดินทางถึงกันและกันได้โดยไม่ต้องกักตัว
Share

Share stories you like to your friends