Search

ไทยพบอาการอัมพฤกษ์ หลังฉีดวัคซีน Sinovac ด้านแพทย์สหรัฐฯ ยัน ลิ่มเลือดหลังฉีดวัคซีน “เกิดขึ้นยากกว่าถูกฟ้าผ่า”
Share

Share stories you like to your friends