Search

รัฐสภาสหราชอาณาจักร ประกาศให้การปฏิบัติของจีน ต่อชาวอุยกูร์ คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นประเทศที่ 4 ของโลก
Share

Share stories you like to your friends