คุณกำลังอ่าน: “สภาพชุมชนเราแออัด ไม่เหมาะกับกักตัวในบ้าน ชุมชนเราไม่เหมือนชุมชนเมืองข้างนอก ไม่มีห้องส่วนตัว บ้านหลังเล็กๆ อยู่กัน 4-5 คน บางหลังขนาด 3×2 เมตร อยู่กันตั้ง 3-4 คน และจะให้กักตัวในบ้านอย่างไร ห้องน้ำก็ใช้ร่วมกัน”

Search

“สภาพชุมชนเราแออัด ไม่เหมาะกับกักตัวในบ้าน ชุมชนเราไม่เหมือนชุมชนเมืองข้างนอก ไม่มีห้องส่วนตัว บ้านหลังเล็กๆ อยู่กัน 4-5 คน บางหลังขนาด 3×2 เมตร อยู่กันตั้ง 3-4 คน และจะให้กักตัวในบ้านอย่างไร ห้องน้ำก็ใช้ร่วมกัน”
Share

Share stories you like to your friends