Search

‘อัลฟ่า เบต้า แกมมา’ WHO เปลี่ยนระบบการเรียกชื่อ COVID-19 กลายพันธุ์เป็นตัวอักษรกรีก เพื่อลดการตีตราจากชื่อประเทศ
Share

Share stories you like to your friends