Search

บาห์เรนเสนอให้ประชาชน ที่เคยฉีดวัคซีนของ Sinopharm สามารถมารับการฉีดวัคซีนของ Pfizer ได้อีกเข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
Share

Share stories you like to your friends