Search

‘เป็นเจลใส เขย่าแล้วไม่หาย’ อย. ออกหนังสือด่วนระงับฉีด Sinovac บางล็อต หลังพบวัคซีนมีปัญหา
Share

Share stories you like to your friends