Search

ไม่ต้องฉีดซ้ำก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ งานวิจัยเผย วัคซีน Moderna และ Pfizer กระตุ้นภูมิได้นานหลายปี โดยไม่ต้องฉีดเข็ม 3
Share

Share stories you like to your friends