คุณกำลังอ่าน: สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้วัคซีน Moderna กับเด็กอายุ 12-17 ปีแล้ว ขณะที่ไทยยังไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กทั่วไป แม้อัตราติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

Search

สหภาพยุโรปอนุมัติให้ใช้วัคซีน Moderna กับเด็กอายุ 12-17 ปีแล้ว ขณะที่ไทยยังไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กทั่วไป แม้อัตราติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
Share

Share stories you like to your friends