Search

นักวิจัยสวีเดนพัฒนาวัคซีน COVID-19 ชนิดผงแห้ง ใช้สูดผ่านช่องปาก เพื่อการเข้าถึงวัคซีนของคนทั่วไปที่ง่ายขึ้น
Share

Share stories you like to your friends