Search

เยอรมนีเตรียมฉีดวัคซีน mRNA เป็นเข็ม 3 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ที่เคยได้ AstraZeneca 2 เข็ม และ J&J เข็มเดียว
Share

Share stories you like to your friends