Search

แพทย์สหรัฐฯ ระบุ อาการ Long Covid ส่งผลกระทบต่อเด็กที่เคยป่วย ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเรียนรู้ในระยะยาว
Share

Share stories you like to your friends