Search

จีนสั่งลงโทษข้าราชการกว่า 30 ราย ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ จนก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเดลตาทั่วประเทศ
Share

Share stories you like to your friends