Search

ตำรวจสลายการชุมนุม ‘กลุ่มทะลุฟ้า’ ยิงแก๊สน้ำตา-จับกุมประชาชน แม้ผู้ชุมนุมยืนยันใช้แนวทางสันติวิธี
Share

Share stories you like to your friends