Search

“พยาบาลของเราหลายคนกำลังเสียขวัญ” ผู้ป่วย COVID-19 ทะลัก รพ.ในฟิลิปปินส์ ด้านบุคลากรการแพทย์นับพันทยอยลาออก
Share

Share stories you like to your friends