Search

งานวิจัยเผยฉีด Sinovac มีโอกาสเกิดอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกมากกว่าฉีดวัคซีน Pfizer
Share

Share stories you like to your friends