Search

สมองขนาดจิ๋วที่สร้างขึ้นด้วยสเต็มเซลล์สามารถพัฒนาดวงตา และยังตอบสนองต่อแสงสว่างได้
Share

Share stories you like to your friends