Search

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชเผย Sinovac 2 เข็มป้องกันเดลตาไม่ได้ แต่ถ้ากระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AZ จะได้ภูมิสูงกว่าฉีด Pfizer 2 เข็ม
Share

Share stories you like to your friends