คุณกำลังอ่าน: ศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย จากรายงานฯ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563

Search

ศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย จากรายงานฯ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563
Share

Share stories you like to your friends