Search

ญี่ปุ่นระงับการฉีด Moderna 1.63 ล้านโดส หลังพบฝุ่นในวัคซีนจากโรงงานสเปน ถึงแม้ว่าการปนเปื้อนจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
Share

Share stories you like to your friends