Search

Friday For Future ประท้วงหยุดโลกร้อน กลับมาเป็นครั้งแรกหลังไวรัสระบาด โดยมีการชุมนุมเกิดขึ้นใน 99 ประเทศทั่วโลก
Share

Share stories you like to your friends