Search

ตาลีบันสังหาร 4 ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลักพาตัว และแขวนศพประจานกลางเมือง เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนไม่ปฏิบัติตาม
Share

Share stories you like to your friends